Решение на общинската избирателна комисия

община Тетевен

област Ловеч

за избиране на кмет на община Тетевен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Тетевен, област Ловеч на втори тур Николай Петров Павлов, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 7861 действителни гласове.