Решение на общинската избирателна комисия

община Ловеч

област Ловеч

за избиране на кмет на община Ловеч

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Ловеч, област Ловеч на втори тур Минчо Стойков Казанджиев, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 9963 действителни гласове.