Решение на общинската избирателна комисия

община Тетевен

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Градежница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Градежница, община Тетевен, област Ловеч на втори тур Свилен Алдинов Русинов, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 499 действителни гласове.