Решение на общинската избирателна комисия

община Луковит

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Тодоричене

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Тодоричене, община Луковит, област Ловеч на втори тур Марин Петков Кунчев, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", получил 170 действителни гласове.