Решение на общинската избирателна комисия

община Ловеч

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Скобелево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Скобелево, община Ловеч, област Ловеч на втори тур Димитър Василев Добрев, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 132 действителни гласове.