Решение на общинската избирателна комисия

община Ловеч

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Лисец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Лисец, община Ловеч, област Ловеч на втори тур Пламен Иванов Върбановски, издигнат от Инициативен комитет, получил 296 действителни гласове.