Решение на общинската избирателна комисия

община Ловеч

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство С. Къкрина

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство С. Къкрина, община Ловеч, област Ловеч на втори тур Недка Иванова Илиева, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 117 действителни гласове.