Решение на общинската избирателна комисия

община Летница

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Горско Сливово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Горско Сливово, община Летница, област Ловеч на втори тур Николай Маринов Тодоров, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 287 действителни гласове.