Решение на общинската избирателна комисия

община Шабла

област Добрич

за избиране на кмет на община Шабла

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Шабла, област Добрич на втори тур Красимир Любенов Кръстев, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 1601 действителни гласове.