Решение на общинската избирателна комисия

община Тервел

област Добрич

за избиране на кмет на община Тервел

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Тервел, област Добрич на втори тур Живко Жеков Георгиев, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 5784 действителни гласове.