Решение на общинската избирателна комисия

община Хайредин

област Враца

за избиране на кмет на община Хайредин

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Хайредин, област Враца на втори тур Радослав Тодоров Стойков, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 1754 действителни гласове.