Решение на общинската избирателна комисия

община Роман

област Враца

за избиране на кмет на община Роман

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Роман, област Враца на втори тур Красимир Петков Петков, издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, получил 2046 действителни гласове.