Решение на общинската избирателна комисия

община Оряхово

област Враца

за избиране на кмет на община Оряхово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Оряхово, област Враца на втори тур Георги Иванов Пенков, издигнат от Коалиция Обединени за обновена община, получил 3386 действителни гласове.