Решение на общинската избирателна комисия

община Козлодуй

област Враца

за избиране на кмет на община Козлодуй

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Козлодуй, област Враца на втори тур Румен Василев Маноев, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ПРОЕКТ"ПРОМЯНА.BG", получил 5055 действителни гласове.