Решение на общинската избирателна комисия

община Враца

област Враца

за избиране на кмет на община Враца

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Враца, област Враца на втори тур Тотю Младенов Младенов, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 15528 действителни гласове.