Решение на общинската избирателна комисия

община Борован

област Враца

за избиране на кмет на община Борован

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Борован, област Враца на втори тур Петър Тодоров Цветковски, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 1928 действителни гласове.