Решение на общинската избирателна комисия

община Мизия

област Враца

за избиране на кмет на кметство Софрониево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Софрониево, община Мизия, област Враца на втори тур Александър Николов Иванов, издигнат от Политическа партия "АТАКА", получил 562 действителни гласове.