Решение на общинската избирателна комисия

община Мизия

област Враца

за избиране на кмет на кметство Крушовица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Крушовица, община Мизия, област Враца на втори тур Илия Ангелов Илиевски, издигнат от Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", получил 650 действителни гласове.