Решение на общинската избирателна комисия

община Мизия

област Враца

за избиране на кмет на кметство Войводово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Войводово, община Мизия, област Враца на втори тур Марина Василева Ненова, издигнат от ИК Марина Василева Ненова, получил 109 действителни гласове.