Решение на общинската избирателна комисия

община Криводол

област Враца

за избиране на кмет на кметство Ботуня

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 5 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

При равен брой гласове, поради което няма избран кмет, президентът на Република България по предложение на Централната избирателна комисия за местни избори насрочва нов избор за кмет.