Решение на общинската избирателна комисия

община Враца

област Враца

за избиране на кмет на кметство Власатица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца на втори тур Румен Борисов Горанов, издигнат от ИК РУМЕН БОРИСОВ ГОРАНОВ, получил 101 действителни гласове.