Решение на общинската избирателна комисия

община Видин

област Видин

за избиране на кмет на община Видин

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Видин, област Видин на втори тур Румен Ангелов Видов, издигнат от ПП "ГЕРБ", получил 17841 действителни гласове.