Решение на общинската избирателна комисия

община Златарица

област Велико Търново

за избиране на кмет на община Златарица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Златарица, област Велико Търново на втори тур Пенчо Василев Чанев, издигнат от Коалиция Възход, получил 1411 действителни гласове.