Решение на общинската избирателна комисия

община Горна Оряховица

област Велико Търново

за избиране на кмет на община Горна Оряховица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Горна Оряховица, област Велико Търново на втори тур Йордан Стефанов Михтиев, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 11210 действителни гласове.