Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Хотница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново на втори тур Десислав Янчев Йорданов, издигнат от Коалиция "ГРАЖДАНИ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО", получил 159 действителни гласове.