Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Къпиново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Къпиново, община Велико Търново, област Велико Търново на втори тур Михайло Райков Иванов, издигнат от ИК за МИХАЙЛО РАЙКОВ ИВАНОВ, получил 100 действителни гласове.