Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Вонеща Вода

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Вонеща Вода, община Велико Търново, област Велико Търново на втори тур Валентин Великов Щирков, издигнат от Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", получил 65 действителни гласове.