Решение на общинската избирателна комисия

община Малко Търново

област Бургас

за избиране на кмет на община Малко Търново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Малко Търново, област Бургас на втори тур Иван Желязков Иванов, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 1296 действителни гласове.