Решение на общинската избирателна комисия

община Бургас

област Бургас

за избиране на кмет на община Бургас

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Бургас, област Бургас на втори тур Димитър Николов Николов, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 47968 действителни гласове.