Решение на общинската избирателна комисия

община Созопол

област Бургас

за избиране на кмет на кметство Зидарово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Зидарово, община Созопол, област Бургас на втори тур Стойчо Илиев Петков, издигнат от Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", получил 481 действителни гласове.