Решение на общинската избирателна комисия

община Сандански

област Благоевград

за избиране на кмет на община Сандански

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Сандански, област Благоевград на втори тур Андон Михайлов Тотев, издигнат от Инициативен комитет, получил 9655 действителни гласове.