Решение на общинската избирателна комисия

община Благоевград

област Благоевград

за избиране на кмет на община Благоевград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Благоевград, област Благоевград на втори тур Костадин Стоянов Паскалев, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 20312 действителни гласове.