Решение на общинската избирателна комисия

община Хаджидимово

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Петрелик

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград на втори тур Тодор Янчев Прокопов, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 75 действителни гласове.