Решение на общинската избирателна комисия

община Хаджидимово

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Ново Лески

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград на втори тур Георги Димитров Чонгов, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", получил 171 действителни гласове.