Решение на общинската избирателна комисия

община Симитли

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Крупник

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Крупник, община Симитли, област Благоевград на втори тур Пламен Кирилов Георгиев, издигнат от Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ", получил 727 действителни гласове.