Мандати за разпределяне: 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ГЕРБ" 7560 - 13.339 13 0.339 13=13+0
политическа партия
2 Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" 3886 - 6.856 6 0.856 1 7=6+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "АТАКА" 2850 - 5.028 5 0.028 5=5+0
политическа партия
4 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 1119 - 1.974 1 0.974 1 2=1+1
политическа партия
5 коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ" 801 - 1.413 1 0.413 1 2=1+1
коалиция на политически партии
6 КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)" 1175 - 2.073 2 0.073 2=2+0
коалиция на политически партии
7 Коалиция "Нашият град" 959 - 1.692 1 0.692 1 2=1+1
коалиция на политически партии
8 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 1320 - 2.329 2 0.329 2=2+0
политическа партия
9 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 734 - 1.295 1 0.295 1=1+0
политическа партия
10 Инициативен комитет Николай Ганев Димов
Николай Ганев Димов
796 1           1
независим кандидат
11 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" 79 -            
политическа партия
12 Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" 136 -            
политическа партия
13 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 166 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" 61 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" 275 -            
политическа партия
16 коалиция "Движение Гергьовден-Съюз на свободните демократи" 197 -            
коалиция на политически партии
17 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 23 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 299 -            
политическа партия
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 80 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 189 -            
политическа партия
21 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 456 -            
политическа партия
22 коалиция "НАПРЕД, ЯМБОЛ" 607 -            
коалиция на политически партии
23 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 205 -            
политическа партия
24 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 55 -            
политическа партия
25 Коалиция "Единен Национален Фронт" (Е.Н.Ф.) 635 -            
коалиция на политически партии
26 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 348 -            
политическа партия
27 Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 132 -            
политическа партия
28 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 70 -            
политическа партия
29 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 103 -            
политическа партия
30 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 18 -            
политическа партия
31 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) 225 -            
политическа партия
32 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 201 -            
политическа партия
33 Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" 22 -            
политическа партия
34 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 83 -            
политическа партия
35 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 65 -            
политическа партия
36 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 108 -            
политическа партия
37 Инициативен комитет Деян Фидосков Минков
Деян Фидосков Минков
174 -            
независим кандидат
38 Инициативен комитет Даниела Господинова Димова
Даниела Господинова Димова
367 -            
независим кандидат
39 Инициативен комитет Георги Антонов Георгиев
Георги Антонов Георгиев
90 -            
независим кандидат
40 Инициативен комитет Васил Атанасов Терзиев
Васил Атанасов Терзиев
13 -            
независим кандидат
41 Инициативен комитет Желко Николаев Леков
Желко Николаев Леков
93 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 26775
 2. Отношението 26775/37 е 723.648649 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 724 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Инициативен комитет Николай Ганев Димов
  Николай Ганев Димов (796) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (724). Сумата на действителните гласове за независимите кандидати Инициативен комитет Деян Фидосков Минков
  Деян Фидосков Минков (174) и Инициативен комитет Даниела Господинова Димова
  Даниела Господинова Димова (367) и Инициативен комитет Георги Антонов Георгиев
  Георги Антонов Георгиев (90) и Инициативен комитет Васил Атанасов Терзиев
  Васил Атанасов Терзиев (13) и Инициативен комитет Желко Николаев Леков
  Желко Николаев Леков (93) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (724). Затова Инициативен комитет Николай Ганев Димов
  Николай Ганев Димов се считат за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 37 - 1 = 36 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 36 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" и коалициите на политически партии Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва", коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ", КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)", Коалиция "Нашият град", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" и коалициите на политически партии Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва", коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ", КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)", Коалиция "Нашият град" е равна на 20404.
 8. Квотата на Хеър е 20404/36 = 566.777777778.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва", коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ", КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)", Коалиция "Нашият град" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" и коалициите на политически партии Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва", коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ", КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)", Коалиция "Нашият град" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - с най-голям остатък 0.974 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" - със следващия най-голям остатък 0.856 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "Нашият град" - със следващия най-голям остатък 0.692 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ" - със следващия най-голям остатък 0.413 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.