Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Каспичан

област Шумен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 303.307692308 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
6Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ":
"БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
3
14Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"2
16Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4
17Политическа партия "ГЕРБ"4
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Борислав Дочев Йорданов
  2. Решат Назиф Юзеир
  3. Стефан Пенчев Енев
  4. Надежда Живкова Неделчева
  5. Красимир Момчилов Иванов
  6. Димитър Георгиев Димитров
  7. Борис Николаев Борисов
  8. Марияна Красенова Антонова
  9. Димитър Дончев Николов
  10. Ралица Тодорова Ангелова
  11. Пламен Христов Станев
  12. Янка Христова Ненова
  13. Милена Николова Недева