Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Хитрино

област Шумен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 288.352941176 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
1Политическа партия "ГЕРБ"3
5Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"14
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Ислям Исмаил Мухарем
  2. Метин Юсуф Яхя
  3. Азиз Хасан Азиз
  4. Мустафа Мехмед Ахмед
  5. Исмаил Исмаил Кязим
  6. Гюнайдън Бейтиев Юнузов
  7. Хюсеин Мехмед Хюсеин
  8. Решат Салиев Алиев
  9. Аляйдин Мехмед Мехмедали
  10. Ибрахим Идириз Ибрахим
  11. Риза Сали Мустафа
  12. Юмер Лютфи Садула
  13. Нуридин Хюсеинов Юмеров
  14. Кадир Фахредин Мустафа
  15. Ерол Кабил Ахмед
  16. Федаим Ахмедов Еминов
  17. Фахридин Хюсеин Хюсеин