Решение на общинската избирателна комисия

община Никола Козлево

област Шумен

за избиране на кмет на кметство Хърсово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Хърсово, община Никола Козлево, област Шумен на първи тур Шефкъ Назим Ариф, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 133 действителни гласове.