Решение на общинската избирателна комисия

община Каспичан

област Шумен

за избиране на кмет на кметство Могила

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Могила, община Каспичан, област Шумен на първи тур Иван Георгиев Иванов, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 136 действителни гласове.