Решение на общинската избирателна комисия

община Каспичан

област Шумен

за избиране на кмет на кметство Каспичан

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Каспичан, община Каспичан, област Шумен на първи тур Аспарух Юлиянов Рангелов, издигнат от Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ", получил 397 действителни гласове.