Решение на общинската избирателна комисия

община Хитрино

област Шумен

за избиране на кмет на кметство Студеница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен на първи тур Акиф Зекерие Тахир, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 260 действителни гласове.