Решение на общинската избирателна комисия

община Хитрино

област Шумен

за избиране на кмет на кметство Калино

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Калино, община Хитрино, област Шумен на първи тур Ердинч Фахредин Кадир, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 153 действителни гласове.