Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 882 - 4.350 4 0.350 4=4+0
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 863 - 4.256 4 0.256 4=4+0
политическа партия
3 Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ" 561 - 2.767 2 0.767 1 3=2+1
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 330 - 1.627 1 0.627 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 42 -            
политическа партия
6 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 20 -            
политическа партия
7 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 69 -            
политическа партия
8 Политическа партия "АТАКА" 187 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 225 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 29 -            
политическа партия
11 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 67 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" 241 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 108 -            
политическа партия
14 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 6 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 237 -            
политическа партия
16 Коалиция "Единен Национален Фронт" 9 -            
коалиция на политически партии
17 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Веселка Кирова Маринова
67 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 3943
 2. Отношението 3943/13 е 303.307692 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 304 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" и коалицията на политически партии Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" и коалицията на политически партии Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ" е равна на 2636.
 8. Квотата на Хеър е 2636/13 = 202.769230769.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" и коалицията на политически партии Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" и коалицията на политически партии Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ" - с най-голям остатък 0.767 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" - със следващия най-голям остатък 0.627 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.