Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 3754 - 14.306 14 0.306 14=14+0
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 707 - 2.694 2 0.694 1 3=2+1
политическа партия
3 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 33 -            
политическа партия
4 Коалиция "Обединени за община Хитрино" 252 -            
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 56 -            
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 100 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 4902
 2. Отношението 4902/17 е 288.352941 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 289 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ" е равна на 4461.
 8. Квотата на Хеър е 4461/17 = 262.411764706.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - с най-голям остатък 0.694 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.