Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Минерални бани

област Хасково

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 347.076923077 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
1Коалиция за Минерални бани:
"ГЕРБ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"
4
3Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"1
4Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"8
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Сийка Райкова Димитрова
  2. Станко Ванчев Янков
  3. Въчо Енчев Грозев
  4. Веселина Русева Павлитова
  5. Данчо Атанасов Райков
  6. Муса Юсуф Чолак
  7. Фаредин Салиф Шен
  8. Мюмюн Али Искендер
  9. Авни Юсуф Алтъпармак
  10. Тюркян Мюмюнали Кямил
  11. Ружди Хасан Дуран
  12. Нуртин Мюмюн Муса
  13. Мюмюн Али Зафер