Решение на общинската избирателна комисия

община Стамболово

област Хасково

за избиране на кмет на община Стамболово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Стамболово, област Хасково на първи тур Гюнер Фариз Сербест, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 3529 действителни гласове.