Решение на общинската избирателна комисия

община Свиленград

област Хасково

за избиране на кмет на община Свиленград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Свиленград, област Хасково на първи тур Георги Стоянов Манолов, издигнат от Инициативен комитет, получил 7310 действителни гласове.