Решение на общинската избирателна комисия

община Минерални бани

област Хасково

за избиране на кмет на община Минерални бани

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Минерални бани, област Хасково на първи тур Орхан Шабан Мюмюн, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 2865 действителни гласове.