Решение на общинската избирателна комисия

община Ивайловград

област Хасково

за избиране на кмет на община Ивайловград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Ивайловград, област Хасково на първи тур Стефан Иванов Танев, издигнат от Коалиция "Общинска левица", получил 2481 действителни гласове.